Nabídka kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 
Čtvrtek, 10 Leden, 2019 - 11:10

Nabídka kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách,

SOŠ a SOU Sušice pořádá 150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb, akreditace č. A2017/0734-PK. Kurz bude probíhat podle zájmu frekventantů v jedenácti dvoudenních modulech (podle preference frekventantů buď sobota - neděle nebo pondělí -úterý) vždy od 8:00 do 16:00. Předpokládaný termín zahájení 18. 2. 2019 - verze všední den, 2. 3. 2019 - verze víkend. Otevřena bude pouze jedna z verzí docházky.

Podmínkou úspěšného ukončení je 80% účast v kurzu a vykonání ústní závěrečné zkoušky. Po úspěšném dokončení kvalifikačního kurzu absolvent získá kvalifikaci pro výkon pracovní profese pracovníka v sociálních službách dle zákona 108 / 2006 Sb. (uplatnění v terénních, ambulantních i pobytových sociálních službách).

Cena kurzu 7 500,- za účastníka.

Podrobnější informace na následujících odkazech:

nebo na kontaktu:

Mgr. Anna Řáhová,
telefon 721019818
nebo osobně ve středu a pátek 7:00 – 13:00 SOŠ a SOU Sušice kabinet č. 3.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 2. 2019.