Podzimní státní maturity - spádová škola SŠZaP Klatovy

Datum: 
Pondělí, 4 Září, 2017 - 14:00

Vážená maturantko, vážený maturante,

zasílám Vám podrobnější informace k písemné maturitní zkoušce, která ve dnech 4. – 8. září 2017 proběhne na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

Do budovy bude přístup zadním vchodem ze dvora. Jmenné seznamy budou umístěny na dveřích daných učeben a na žákovské nástěnce v 1. patře. Přineste s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), pozvánku k maturitní zkoušce a povolené pomůcky (viz www.novamaturita).

Škola zajistí do každé učebny v omezeném počtu Pravidla českého pravopisu, M-F-CH tabulky, slovníky ANJ a NEJ. Tyto publikace můžete použít též vlastní. Vlastní publikace podepište a označte učebnou, v které budete konat zkoušku a přineste je ke kontrole nejpozději v pátek 1. září 2017 do 12:00 hod. k zástupkyni ředitele Ing. Michaele Matějkové (kancelář v 1. patře vlevo). Kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů vám bude zkontrolována v učebně před vlastní zkouškou.

Užitečné informace k organizaci zkoušky, k povoleným pomůckám a doporučení pro úspěšný průběh maturitní zkoušky naleznete na http://www.novamaturita.cz.