Sušičtí opraváři navštívili závod BMW Dingolfing

Datum: 
Pondělí, 7 Leden, 2019 - 07:00

 Sušičtí opraváři navštívili závod BMW Dingolfing

Ve středu 24. října 2018 se 46 žáků prvního až třetího ročníku strojírenských oborů (Opravář zemědělských strojů, Automechanik, Autoelektrikář) zúčastnili odborné exkurze do výrobního závodu firmy BMW v Dingolfingu. Přibližně s 20 000 zaměstnanci se jedná o největší výrobní závod BMW, který denně vyrábí kolem 1 500 osobních automobilů řady 5, 6, 7 a od letošního roku i řady 8. Vlastní exkurze začala v 9.30 hod v přednáškovém sále, kde nás německá průvodkyně seznámila s historiií, výrobou a organizací závodu. Úvodní část byla zakončena krátkým videopořadem (v němčině) o závodě Dingolfing. Poté se žáci SOŠ a SOU rozdělili na dvě skupiny a s průvodci šli do výrobního závodu. Zde postupně navštívili lisovnu, svařovnu a montážní linku. Po návratu do přednáškového sálu následovala závěrečná diskuse, při které zástupci německé firmy ochotně odpovídali na dotazy žáků. Oficiální část návštěvy skončila kolem 12.00 hod. V samém závěru exkurze BMW měli chlapci možnost si prohlédnout firmní prodejnu a koupit si upomínkové předměty. Při návratu do Sušice ještě následovala prohlídka krajského města Deggendorf, který leží u řeky Dunaj. Zde si žáci prohlédli historické náměstí a při půlhodinovém rozchodu navštívili přilehlé obchody. Touto akcí si žáci rozšířili teoretické znalostí získané při výuce ve škole (konstrukce a výroba automobilu) a též si obohatili slovní zásobu německého jazyka hlavně o odborné výrazy. Během exkurze též byli seznámeni s organizační strukturou firmy BMW Dingolfing. Akce splnila ve všech směrech svůj cíl - rozšíření odborných znalostí, jazykové vybavenosti, ale i poznání cizí země nedaloko českých hranic.

Vedoucí exkurze děkuje vedení školy a Plzeňskému kraji za možnost návštěvy tohoto významného strojírenského podniku v Německu, protože část nákladů na zajištění této akce bylo hrazeno z dotace Plzeňského kraje, z dotačního titulu PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2018, s názvem Vzdělávací akce v BMW Dingolfingpro žáky SOŠ a SOU Sušice.