Technologie plastů - Profil oboru

 

 Technologie plastů je moderní obor, který se vyučuje podle vzdělávacího plánu oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie. Obor umožňuje aplikovat znalosti nejen z chemie a dalších technických disciplín při konstrukci, výrobě a užití plastů. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti všeobecné a odborné chemie. Získají znalosti v základech elektrotechniky, strojnictví, automatizace a technického kreslení, které aplikují při laboratorních a provozních činnostech. Příprava je zaměřena na navrhování technologických postupů pro výrobky z plastů a kompozitních materiálů, jejich zhotovení a užití. Absolvent se uplatní nejen v chemickém průmyslu , ale v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s podílem chemického charakteru. Použití plastů a kompozitních materiálů nalézáme ve stále větším počtu odvětví - v lékařství, v automobilovém průmyslu, ve vláknech a textilu, laminování, letectví a kosmonautice, atd. Uplatnění absolvent nalezne i ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory. Tento obor je dobrou přípravou i pro další studium na vysoké škole. Žák na závěr čtyřletého studia  vykoná maturitní zkoušku. Pravidelnou praxi absolvují žáci ve velmi dobře vybavených prostorách školních dílen. Součástí studia jsou souvislé praxe v partnerských firmách.

Škola velmi úzce spolupracuje s firmami v našem regionu - K-Palstic, Actipack (Janovice nad Úhlavou), OKULA Nýrsko a.s.. Dále pak CompoTech Plus spol. s r.o. v Sušici, která dodává na světový trh široký sortiment výrobků z kompozitních materiálů a ve svém oboru patří k nejlepším. Dále spolupracujeme s firmou Galasport s.r.o., z Hrádku, která vyrábí převážně lodě pro vodní sporty špičkové světové kvality.

 Odborné předměty:

  • Odborná chemie
  • Technologie vstřikování plastů
  • Technologie kompozitních vláken
  • Elektrotechnika a automatizace
  • Informační a komunikační technologie
  • Technické kreslení