Autoelektrikář - akce

Den otevřených dveří dne 2. listopadu 2017

Již tradiční podzimní akcí pořádanou naší SOŠ a SOU je  Den otevřených dveří, určený předvším pro žáky základních škol. Spolu s rodiči nebo učiteli mohou navštívit všechny prostory naší školy.

Ani letos nechyběla prezentace oboru vzdělání autoelektrikář, ze kterých vám nabízíme několik záběrů.

 
 
  

Den otevřených dveří dne 28. listopadu 2014

    Dne 28. listopadu 2014 pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice Den otevřených dveří. Zejména žáci základních škol spolu se svými rodiči mohli navštívit všechny prostory naší školy.

    Nechyběla ani prezentace oboru vzdělání autoelektrikář. Žáci mohli navštívit prostory školních dílen, jídelnu, moderně vybavené učebny pro teoretickou výuku, tělocvičnu i domov mládeže. Velký zájem byl o ukázky interaktivní výuky, zapojení do výuky odborných předmětů a práci s odbornou literaturou. Na odborném výcviku nechyběla ukázka moderní diagnostické techniky. Zaujala i výhodná nabídka svářečských a řidičských průkazů. Návštěvníci naší školy mohli získat i cenné informace o našich sociálních partnerech. Všem účastníkům akce děkujeme za zájem. Našim budoucím žákům přejeme, aby se jim studium oboru autoelektrikář líbilo a dařilo.
Prezentační akce v sušické sokolovně
  
    Dne 4. 10. 2014 se konala prezentace všech oborů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v sušické sokolovně. Jako již tradičně nechyběla ani prezentace pro obor vzdělávání autoelektrikář. Žáci základních škol v Sušici i okolí se mohli seznámit s výstavkou ročníkových prací žáků tohoto perspektivního oboru. Nejvíce zaujala elektronická souprava k zapojování různých elektronických obvodů, se kterými se žáci mohou setkat v motorových vozidlech. Žáci základních škol si mohli některá schémata zapojit podle předloženého návodu k zapojení obvodů.

    Velký zájem byl o prohlídku zařízení motorových vozidel. Na předváděcí akci nechyběl alternátor, dynamo, spouštěč s výsuvným pastorkem, olověný akumulátor, osvětlovací zařízení motorového vozidla a ukázka řídící jednotky. Všechny pomůcky si žáci oboru autoelektrikář připravili sami pod odborným vedením učitelů odborného výcviku a odborných učitelů.

    Fotogalerii z této akce můžete shlédnout zde.

 
Exkurze Škoda auto Mladá Boleslav 
 Dne 8.12. 2011 se žáci oboru Autoelektrikář zúčastnili exkurze do výrobního závodu Škoda v Mladé Boleslavi. Zde měli nejprve možnost si prohlédnout muzeum, ze kterého pochází i uvedené fotografie. Dále žáci navštívili lisovnu, svařovnu, motorárnu a montážní linku. S touto akcí byli velmi spokojeni, protože viděli jak se „rodí“ automobil..
 

 

 

Exkurze Autosalon Brno
 
Dne 7. 6. 2011 se žáci oboru Autoelektrikář zúčastnili výstavy Autosalon Brno. Zde se v jednotlivých pavilonech mohli seznámit s nejmodernější konstrukcí automobilů, trendy v automobilovém průmyslu a opravárenství. Zajímavá byla též výstava historických a sportovních vozů. Akce byla velmi zdařilá.
 

 

Exkurze výstava Techagro Brno
 
Dne 4. 4. 2012 se žáci oboru Autoelektrikář zúčastnili výstavy Techagro v Brně. Zde se mohli seznámit s nejmodernější technikou používanou v zemědělství. Velmi zajímavé byly expozice největších výrobců traktorů, sklízecích mlátiček a řezaček. Zde žáci často mohli vidět nejnovější konstrukci motorů a převodovek na funkčních modelech. Akce se žákům velmi líbila.