Autoelektrikář - Profil oboru

26-57-H/01 Autoelektrikář

   Autoelektrikář získá široké dovednosti při údržbě a opravách elektrického vybavení silničních motorových vozidel. Bude umět diagnostikovat závady, vyměňovat součástky a provádět údržbu, měření na elektrických obvodech a zařízeních vozidel. Autoelektrikáři se uplatní ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí. Provádějí opravy a údržbu, demontáž a montáž, výměnu, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel. Jejich znalosti jsou využívány při obsluze měřicích, diagnostických a testovacích zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí. Během učební doby se žáci seznámí s moderním elektronickým a elektrickým vybavením vozidel, výpočetní technikou, diagnostikou i měřícími metodami.  Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Umí vykonávat potřebné výpočty při opravě elektrického příslušenství motorového vozidla, dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady bezpečnosti práce a předpisy protipožární ochrany. Absolventi jsou vyhledáváni na trhu práce. Žák na závěr tříletého studia obdrží po vykonání závěrečné zkoušky výuční list.

     Součástí oboru je řidičský průkaz skupiny B a C, který žák získá zcela zdarma. Toto oprávnění si mohou žáci rozšířit o skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg a skupinu A (motocykly). Dále žáci absolvují zdarma svářečský kurz a mohou získat (za úplatu) osvědčení pro svařování v ochranné atmosféře. Úspěšní absolventi tohoto učebního oboru mají možnost dalšího vzdělávání denního nástavbového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. 
 

Odborné předměty:
  • Základy elektrotechniky
  • Elektronika
  • Elektrická měření
  • Automobily
  • Elektropříslušenství
  • Oprávárensví a diagnostika
  • Řízení motorových vozidel
 
 
 
 

SMLUVNÍ PARTNEŘI OBORU


   


Poukázka na slevu 2 000 Kč z ceny kurzu autoškoly pro všechny nové žáky 1. ročníků!!!

Stáhněte a vytiskněte si poukázku.