BUDOUCNOST UTVÁŘÍME SPOLEČNĚ - KULTURNÍ A PROFESNÍ VÝMĚNY V REGIONU SUŠICE – CHAM Zukunft gemeinsam gestalten – kultureller und beruflicher Austausch in der Region Sušice - Cham

 Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

 Číslo projektu:  71

 Projekt v období let 2017 – 2020 realizují školy SOŠ a SOU Sušice a VHS im Ladreis Cham, e.V.

 Název projektu:

 Budoucnost utváříme společně – kulturní a profesní výměny v regionu Sušice – Cham

  

Jak již říká název projektu „Budoucnost utváříme společně - kulturní a profesní výměny v regionu Sušice – Cham“ jde v tomto projektu o to, naplnit náš společný životní a hospodářský prostor v oblasti Sušice a Chamu reálným životem. To se nejlépe daří, když se lidem v příhraničních oblastech umožní vzájemně se setkávat, nalézat, rozvíjet a realizovat společná témata a přitom používat také moderní komunikační cesty, které mladí lidé dnes používají.
Vzhledem k tomu, že se projekt zaměřuje na dospívající mládež a mladé dospělé lidi z České republiky a z Bavorska, rozdílné vzdělávací systémy a obsahy odborného vzdělávání (školní a duální), vzájemné poznávání, a zabývá se mimo jiné kulturními a společenskými normami sousední země, dále navazujeme na přechozí zkušenosti, rozvíjíme je o nové formy a aktivity, stanovili jsme v mnoha předchozích pracovních setkáních tyto stěžejní body projektu:

 

  • dlouhodobé praxe a stáže pro české žáky v Bavorsku pro řemeslné obory a obory služeb s odborným dohledem 
  • společné (pro české i bavorské žáky) dvoudenní profesní workshopy v Čechách a v Bavorsku
  • praxím a stážím předcházející kurzy, školení a workshopy cílem poznání rozdílných systémů a tomu odpovídající odborné materiály
  • vypracování nových jazykových výukových materiálů (německy a česky)
  • tematické pobyty žáků v Sušici a v Chamu
  • společné sportování v Sušici
  • workshopy pro učitele a organizátory praxí v Sušici a Chamu
  • jazykové karty s odbornou slovní zásobou pro nové obory v češtině, němčině a angličtině, informace o praxích a podnicích praxe vyvěšené na společných stránkách www.susice-cham.eu 
  • dokumentace vzájemné spolupráce ve formě almanachu a rozšířeného společného webu

 

Kromě toho budou mladí lidé z Německa i Čech cíleně vedeni ke komunikaci prostřednictvím nových médií (Internet, Skype, Facebook,…) aby se nadále udržovala osobní přátelství a vzájemné udržitelné propojení. Tomu také výrazně přispěje stálá expozice spolupráce v  Sušici a "jazykový ostrůvek" v Chamu.
Celým obsahem projektu prochází průřezová témata jako je získávání mezikulturních kompetencí, význam udržitelného ekologického chování, zásady rovnoprávnosti a rozmanitosti.
Projekt cílí na tyto skupiny: v prvé řadě na mladistvé a mladé dospělé z České republiky a z Bavorska a dále na učitele obou škol.
Cíle projektu jsou přeshraniční profesní zkušenosti a překonávání jazykových bariér, rozdílností vzdělávacích systémů a sociálně kulturních předsudků.
Přidaná hodnota projektu spočívá v tom, že mladí lidé z Čech a Bavorska budou příhraniční regiony chápat a užívat jako společný životní, pracovní a hospodářský prostor. Toto má ve svých důsledcích potencionál úspěšně čelit nevýhodám tohoto území jako je nedostatek kvalifikované pracovní síly, odchod lidí z venkova nebo demografický podmíněný úbytek obyvatelstva.

 

Předpokládané počty účastníků: Praxe, stáže, workshopy: 248. Tematické pobyty: 480. Společné sportování: 240.

 

 

 

Leták s informacemi o projektu – klikněte ZDE