Cestovní ruch - Další informace

65-42-M/02 Cestovní ruch - Management cestovního ruchu
 

- Průvodcovství a podnikání v cestovním ruchu

 

 STUDIJNÍ OBOR: CESTOVNÍ RUCH - DALŠÍ INFORMACE

Pozor: V poslední době roste nabídka studia se zaměřením na cestovní ruch na různých jiných školách. Je to z důvodu luklativnosti tohoto oboru. Často se však stává, že zaměření na cestovní ruch u nich pak spočívá jen v jednom či několika málo předmětů z oblasti cestovního ruchu navíc ve velmi malé hodinové dotaci. Sami porovnejte se širokou škálou odborných předmětů cestovního ruchu u nás a posuďte možnou úroveň odborného vzdělání. Hodinovou dotaci zjistíte na našich stránkách pod odkazem školního vzdělávací programu nebo lépe - přijďte se informovat přímo k nám. Rádi se Vám budeme věnovat a vše Vám vysvětlíme - napište či zavolejte a domluvte si návštěvu - kontakt na na stránce zlela dole. 

Maturitní práce 2016/2017 - zadání MCR zde

 

  Informační leták - studijního oboru CESTOVNÍ RUCH 
   

 OBSAH STRÁNKY - SEZNAM KAPITOL:

 1. Základní informace o studiu
 2. Výhody studia cestovního ruchu na naší škole
 3. Uplatnění studentů po ukončení studia 
 4. Závěrečné informace, kontakty

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU

 • Počínaje školním rokem 2013/2014 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu: ZDE
 • Studium cestovního ruchu je středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou. Dosažené vzdělání je úplné střední odborné vzdělání.
 • Studium trvá 4 roky, je určené absolventům základních škol, kteří jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základně přijímacího řízení.
 • Název oboru vzděláni: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

NAŠE DOPORUČENÍ:

Přečtěte si informace, ale neváhejte zavolat, napsat nebo nejlépe přijít do školy, budeme se osobně věnovat jak rodičům a příbuzným, ale i samotným našim budoucím studentům. Provedeme Vás školou, můžete nahlédnout i do výuky, zodpovíme Vaše dotazy, vysvětlíme odborné pojmy. Kontakt – na této stránce úplně dole.

2. VÝHODY STUDIA CESTOVNÍHO RUCHU NA NAŠÍ ŠKOLE

 • osobní přístup a přátelská atmosféra na škole
 • kvalitní vzdělání - naši absolventi úspěšně studují na vysokých školách
 • souvislá praxe na pracovištích vlastní volby – i v zahraničí
 • studijní pobyty v zahraničí v rámci řady různých projektů
 • průběžná praxe na školní recepci a cvičném informačním centru
 • další studium jazyků v jazykových kurzech naší školy – dle zájmu
 • dle zájmu absolvování dalších odborných kurzů s certifikáty např. Kurz barmanský
 • ubytování ve vlastním domově mládeže hotelového typu s domácí atmosférou s možností jak kulturního, tak sportovního vyžití
 • výlety a zájezdy na oborově zaměřené akce – veletrhy, poznávací zahraniční zájezdy
 • absolvent je mimo jiné středoškolsky vzdělaný průvodce cestovního ruchu, animátor v cestovním ruchu a má kompetence pro výkon povolání, která jsou níže uvedena

3. UPLATNĚNÍ STUDENTŮ PO UKONČENÍ STUDIA:

Možnosti uplatnění absolventů jsou v oboru, ale i mimo obor cestovního ruchu, jelikož se jedná o ekonomický obor, proto má každý absolvent uplatnění jako středoškolsky vzdělaný ekonom na pozicích: referent-referentka, asistent-asistentka, sekretář-sekretářka, účetní, ekonom-ekonomka, dispečer-dispečerka, vedoucí kanceláře, obchodník-obchodnice, pracovník marketingu, obchodní reprezentant, obchodní zástupce, středoškolsky vzdělaný manažer v nejrůznějších firmách, na úřadech, v bankách, v provozovnách a podnicích služeb, jako samostatně podnikající.

Většina absolventů má předpoklady pro další studium na vysokých školách

                        UPLATNĚNÍ V OBORU CESTOVNÍHO RUCHU:

 • V cestovní kanceláři: referent, manažer, pracovník marketingu CK nebo agentury, průvodce a organizátor zájezdů, člen animátorského týmu
 • V informačním centru: místního, regionálního i mezinárodního charakteru jako odborný pracovník, místní průvodce, poradce, 
 • V hotelu: jako recepční, organizátor, manažer volného času, vedoucí úseků, účetní, dětský animátor, pracovník stravovacího úseku
 • V jiných ubytovacích zařízeních – v penzionech, kempech, v agroturistice: provozovatel, provozní, organizační pracovník, ekonom, účetní, recepční, organizátor volnočasových aktivit, vedoucí, ekonom, gastronomický pracovník
 • V centrech cestovního ruchu a volného času, v agenturách: instruktor, vedoucí týmu, organizátor, průvodce, sportovní animátor, 
 • Ve směnárnách: směnárník, vedoucí, referent, ekonom
 • Na městských i místních obecních úřadech: referent cestovního ruchu, místní průvodce, pracovník referátu
 • V historických budovách, hradech, zámcích, muzeích, galeriích: průvodce, organizátor akcí pro veřejnost, pracovník marketingu, průvodce - animátor
 • V lázeňství: recepční, ekonom, referent ubytovacích nebo stravovacích služeb, manažer volného času, průvodce místními atraktivitami, animátor
 • V dopravních službách: pozemní, letecká i lodní doprava
 • V zahraničí: delegát/delegátka cestovní kanceláře (tráví celou sezónu v zahraničí, vítá hosty na letišti, ubytuje je v hotelu, informuje a pečuje o ně v době pobytu a na závěr je doprovází na letiště), místní průvodce, průvodce při výletech, animátor (stará se o zábavu lidí na dovolené – zábava, sport, kultura, děti,…)
 • Jako osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel: provozuje podnik cestovního ruchu (ubytovací, stravovací, služby cestovního ruchu, půjčovny sportovního nářadí, atraktivity CR,…)
 • Samostatný průvodce, místní průvodce, delegát.
 • Event manager, event specialista, manažer událostí a zážitků (plánuje, připravuje a pořádá akce různého typu - společenské, rodinné, klubové,... Organizuje školení, semináře nebo party, připravuje PR materiály a reklamní kampaně.)
 • Animátor (vymýšlí a realizuje zábavné programy pro turisty v destinaci - pro děti i dospělé - program zábavný, sportovní, společenský, naučný, tvořivý, hudební, či nejrůzněji zaměřený) 
 • Průvodce zájezdů nejrůznějších zaměření, tuzemské i zahraniční cesty.
 • V cestovním ruchu se může v rámci profese uplatnit jakýkoliv zájem, protože lidé s obdobnými koníčky hledají tyto aktivity i v rámci dovolené. Hrajete divadlo? Milujete zvířata? Rádi fotíte? Sportujete? Zabýváte se hudbou? - ANO, i vy najdete své místo v cestovním ruchu!!!!

 

4. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE, KONTAKTY

Další informace Vám rádi poskytneme při osobní návštěvě – kdykoliv ve dnech školní výuky mezi 8:00 až 13:00, v jiných časech po předchozí domluvě.

Hned za hlavním vchodem je školní recepce, studenti cestovního ruchu, kteří tam mají praxi, Vám pomohou při orientaci ve škole.

Kontaktní osoba:
Ing. Marie Hlaváčová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, e-mail: hlavacovam@sossusice.cz

Telefon do školy: 376 52 4662