E - Zednické práce - profil oboru

36-67-E/01   E - Zednické práce

Délka přípravy 3 roky
Určeno převážně pro hochy
Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
Získané vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

 

Obor je určen i pro žáky se zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním.

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi zedník, stavební dělník.
Absolvent oboru se uplatní v praxi ve stavebních firmách v pozici zaměstnance jako zedník popř. stavební dělník a po dosažení potřebné praxe příp. i jako zaměstnavatel. Absolvent je schopen provádět zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby, stavba lešení, dokončovací stavební práce a práce při přestavbách budov.

Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon zednických prací.

Vyučované předměty:

Český jazyk a literatura
Matematika
Občanská výchova 
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Technologie 
Materiály
Strojní zařízení
Přestavby budov
Odborné kreslení
Odborný výcvik