Elektrikář - Profil oboru

26-51-H/01 Elektrikář

     Elektrikář je tříletý učební obor ukončený výučním listem.

     Při teoretické výuce je kladen důraz na orientaci žáků v základech elektrotechniky a elektroniky, seznamují se s principy výroby, přenosu a využívání elektrické energie, učí se orientovat v technické dokumentaci, zabývají se prováděním a vyhodnocováním elektrických měření, účastní se zajímavých exkurzí z oblasti elektrotechniky.

     Během tří let studia provádějí žáci praxi nejdříve ve školních dílnách, později ve stavebních firmách. Osvojují si prakticky elektroinstalační práce, seznamují se s montážními, opravárenskými a údržbářskými prácemi na elektrických zařízeních. Při všech činnostech je kladen důraz na používání nových technologií. Žáci jsou samozřejmě seznamováni i s elektroinstalací ve starších objektech, jak bytových tak průmyslových, dokáží se v nich orientovat a povádět opravy. Nejlepší žáci mají možnost ověřit si dovednosti při různých soutěžích, přední místa jsou odměňována velmi hodnotnými cenami. 

     Absolventi učebního oboru elektrikář budou schopni provádět elektroinstalace bytových i průmyslových objektů, nových i starších, montovat, udržovat a opravovat elektrická zařízení, uplatní se jako provozní elektrikáři, revizní technici, údržbáři. 

     Po složení závěrečných učňovských zkoušek získávají všichni úspěšní absolventi oboru Osvědčení vyhlášky 50/78 Sb., §5.

 

Každý žák, který nastoupí do 1. ročníku 1. 9. 2014 získá SLEVU na autoškolu

 Soutěž odborných dovedností žáků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - propozice, leták

Máte-li zájem dozvědět se vše podstatné o tomto oboru, nahlédněte do informačního letáku. 

Informační leták - Elektrikář