Den otevřených dveří ARBO 2017

Den otevřených dveří ARBO 2017
Každoročně začátkem května pořádá ARBO, spol. s r.o. Klatovy Den otevřených dveří. V letošním roce se tato akce konala v pátek 5. května. Po registraci účastníků a lahodné snídani v anglickém stylu následovaly krátké odborné přednášky, během niž byli návštěvníci seznamováni s novinkami u jednotlivých výrobců strojů, které ARBO prodává. Po obědě si mohli přítomní zemědělci, ale i laická veřejnost, prohlédnout vystavenou zemědělskou a komunální techniku na volné ploše v areálu firmy. A bylo se na co koukat. U traktorů New Holland byly vystaveny zástupci jednotlivých výkonových řad. Nechyběly ani sklízecí mlátičky. Též firmy Amazone, Lemken, Strautman, Kuhn, Opall Agri, Pichon, ZDT a další prezentovaly svůj široký sortiment.
Mezi návštěvníky této významné akce byli také žáci učebního oboru Opravář zemědělských strojů ze SOŠ a SOU Sušice. Ti si mohli též prohlédnout "svůj" traktor New Holland T4.85 a pětitunový přívěs ZDT. Tuto soupravu nedávno SOŠ a SOU Sušice zakoupila u klatovské společnosti ARBO a žáci ji využívají při cvičných jízdách. Učni tohoto oboru totiž mají možnost v rámci studia získat řidičského oprávnění skupiny T zcela zdarma.