Nácvik zooterapie

Studenti oboru Sociální péče se zúčastnili exkurze a přednášky k problematice Felinoterapie.

Felinoterapie patří podobně jako canisterapie mezi zooterapie, resp. zoorehabilitace. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch a zátěž či aktivizační metodu. Jejím principem je přímý kontakt pacienta (klienta) s kočkou. Kočky pro tuto činnost jsou speciálně cvičené a vybírané na kontakt s cizími osobami a i cena těchto zvířat je v řádu 20 až 30 tisíc korun.