Prezentace německé firmy v Sušici

AD Technik s.r.o. je společnost, která na území Česká republiky prodává servisní a garážovou techniku. SOŠ a SOU Sušice společně s touto firmou uspořádala dne 18. listopadu 2016 pro všechny školy Plzeňského kraje, které vyučují automobilové obory, velmi zajímavou přednášku. Sušici navštívil pan Ing. Ralf Koch ze společnosti AHS Prüftechnik A. u H. Schneider GMBH & CO.KG. Berlin. Tato německá firma se zabývá výrobou a vývojem brzdových testovacích systémů. Pan Koch, kterého do češtiny tlumočil Josef Hruška z AD Technik, přítomné učitele seznámil s konstrukcí a činností plošinových a hlavně válcových zkušeben brzd. Žáci naší školy v den konání akce měli po státním svátku ředitelské volno, přesto se této akce někteří budoucí automechanici zúčastnili a dověděli se mnoho zajímavého.