Soutěž ve svařování

Již 15. ročník soutěže ve svařování "O pohár Linde" se konal ve čtvrtek 23.3.2017 v Rokycanech. Této akce se zúčastnili žáci devíti středních škol z celého Plzeňského kraje a museli prokázat své teoretické a praktické znalosti. Teoretický test byl hlavně zaměřen na bezpečnost práce a technologii svařování, v praktické části se hodnotila kvalita svarů.
V metodě ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře) reprezentoval naši školu Jan Čanecký, žák třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů. Vybojoval velmi pěkné třetí místo, když k vítězství mu chybělo jen několik bodů. Na základě tohoto umístění si též vybojoval postup do národního kola, které se bude konat v dubnu ve Frýdku Místku.
Martin Kutka, žák druhého ročníku oboru Opravář zemědělských strojů, startoval v metodě ZK 311 (svařování plamenem) a umístil se na solidním sedmém místě.
Oběma našim žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci SOŠ a SOU Sušice!