Špičková autodiagnostika v dílnách SOŠ a SOU Sušice

Pro žáky opravárenských oborů uspořádala dne 6.4.2017 SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci s firmou AD Technik s.r.o další odbornou přednášku s praktickou ukázkou. Pan Ing. Josef Hruška z AD Technik a Ing. Jan Šneberger ze SPŠ dopravní Plzeň představili přítomným žákům a pedagogům možnosti diagnostického přístroje Bosch KTS 570. Tato technika umožňuje rychlou diagnostiku systémů a bezpečné vyhledání závady u všech motorových vozidel. Mezi její přednosti patří: čtení a mazání paměti závad, zobrazení skutečných hodnot snímačů a akčních členů, provádění testů akčních členů, základní nastavení, nulování servisních intervalů apod. Součástí přístroje je též integrovaný dvoukanálový multimetr a dvoukanálový osciloskop pro měření signálů snímačů a akčních členů.
Tento přístroj pro zkvalitnění praktické výuky škola zakoupila a žáci opravárenských oborů s ním budou pracovat při hodinách odborného výcviku.