Sušičtí opraváři navštívili závod AMAZONE

Závěsnou techniku firmy Amazone znají zemědělci po celém světě. Tato německá firma vyrábí secí stroje, rozmetadla průmyslových hnojiv, postřikovače, stroje na zpracování půdy a techniku pro údržbu zeleně a komunální sféru. Skupinu podniků Amazone tvoří sedm závodů, v nichž pracuje více než 1 500 zaměstnanců.
Jedním z nich je i podnik BBG v německém Lipsku, kde se produkují pasivní půdozpracující stroje a tažené postřikovače.
Tento závod navštívili žáci oboru Opravář zemědělských strojů ze sušické SOŠ a SOU ve středu 17. května 2017. Jejich průvodcem byl pan Ing. Jiří Kubík, produktový manažer firmy Agrotec Hustopeče, která je generálním importérem strojů Amazone do České republiky.
Exkurze byla zahájena v přednáškové hale, kde příjemní hostitelé připravili pro chlapce i malé občerstvení. Po něm pan Ing. Kubík seznámil přítomné s historií firmy Amazone i závodu BBG v Lipsku, výrobním programem Amazone a připravovanými novinkami. Následovala prohlídka samotného výrobního závodu BBG, kde žáci navštívili lakovnu a dvě výrobní haly. Dále byla připravena aktivní ukázka samojízdného postřikovače Pantera na venkovní zkušební dráze. V samém závěru téměř čtyřhodinové akce pan Ing. Kubík promítl několik ukázek činnosti různých strojů s odborným výkladem.
Část nákladů na zajištění této akce bylo hrazeno z dotace Plzeňského kraje, z dotačního titulu PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DĚTÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2017, s názvem Vzdělávací akce v Lipsku pro žáky SOŠ a SOU Sušice.
Na zajištění této akce se dále podílela klatovská společnost ARBO, která je významným regionální prodejcem zemědělské a komunální techniky. Tímto jí děkujeme a věříme, že naše úspěšná spolupráce bude pokračovat i v budoucnosti.