Žáci navštívili VOD Velký Bor

Také konec školního roku může být poučný a zajímavý, o čemž se přesvědčili žáci oboru Opravář zemědělských strojů ze sušické SOŠ a SOU. Tito budoucí opraváři navštívili VOD Velký Bor, kde se 29.června 2016 v areálu farmy živočišné výroby konal Den krmné techniky Trioliet. Tuto akci přední zemědělský podnik klatovského okresu pořádal společně s firmou HZT Technik - servis, a.s.
Návštěvníci se mohli důkladně seznámit s krmnou technikou Trioliet. Připraveny byly tažené krmné míchací vozy ve spojení s traktory Case nebo samojízdné provedení vozu. Dále byla vystavena technika firem Claas, Fendt, Tatra, Kverneland, ZDT apod.
Žáci si též mohli prohlídnout objekty živočišné výroby v areálu farmy.
Součástí akce byla též naučná stezka z projektu "Zemědělství žije", kde účastníci poznávali zemědělskou techniku, plodiny, zvířata, semínka a krmiv. Pro zdatné bylo připraveno dojení umělého vemene. Za odměnu získali žáci drobné dárky.
Velké poděkování patří též Agentuře venkova o.p.s. Plzeň, která žákům zajistila na tuto akci zdarma autobusovou dopravu.