Zemědělský den 2016

SOŠ a SOU Sušice společně se Zemědělským svazem ČR, územní organizací Klatovy, uspořádala dne 3.11.2016 pro své žáky učebního oboru Opravář zemědělských strojů odbornou besedu o současném zemědělství v našem regionu. Této akce se zúčastnili čelní představitelé předních zemědělských podniků okresu Klatovy. Pozvání přijali: Ing. Josef Jonáš ze ZOD Hlavňovice, Ing. František Trnka z OD Soběšice, Ing. Zdeněk Částka z Agrospolu Malý Bor a.s., Ing. Jan Pavlíček z VOD Hrádek u Sušice a Václav Šmat z VOD Velký Bor. Besedu zahájila paní Jiřina Jandová z územní organizace Zemědělského svazu ČR Klatovy, která ve svém vystoupení porovnávala stav zemědělství v minulosti a v současné době. Zástupci jednotlivých podniků potom žákům představili své organizace.
Besedy se dále zúčastnili prodejci zemědělské techniky na Klatovsku. Své podniky a výrobky firem, které prodávají, žákům představili: Josef Kroupar z Agrowestu Klatovy, Jiří Kolomazník ze společnosti ARBO Klatovy a Bc. Josef Ticháček z U+M Servis Třeboň.
Všichni vystupující se v besedě shodli na jedné věci - současné zemědělství potřebuje mladé lidi. A to jak ve výrobní oblasti, tak i v navazující servisní činnosti. Z toho jasně vyplývá, že obor Opravář zemědělských strojů má velmi dobrou perspektivu a o absolventy tohoto oboru je v praxi velký zájem.
Součástí tohoto workshopu byla též výstava zemědělské techniky v areálu SOŠ a SOU, kde si žáci mohli prohlédnout nejmodernější stroje, se kterými dnešní zemědělci pracují.