Instalatér - Profil oboru

36-52-H/01 Instalatér

Instalatér je tříletý učební obor, jehož absolvent má řemeslné dovednosti a ovládá práce spojené s montáží, údržbou a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení.
Absolvent např.:

 • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů
 • má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu
 • umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci, kreslit montážní náčrty, na jejich základě zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • umí provést kontrolu kvality práce při použití vhodné měřicí techniky
 • zná a dodržuje bezpečnost práce, používá mechanizované nástroje a speciální zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz
 • respektuje ve své odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí
 • má základní znalosti s počítačem a dokáže ho využívat

Absolvent najde uplatnění v  instalatérských firmách, jako správce různých objektů,.... Firma SYSTHERM se kterou naše škola úzce spolupracuje,nabízí stipendium pro vybrané žáky.

 Počínaje školním rokem 2012/2013 vyučujeme podle školního vzdělávací programu.

Máte-li zájem dozvědět se vše podstatné o tomto oboru, nahlédněte do informačního letáku.

    Informační leták - Instalatér

Soutěž odborných dovedností žáků oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - propozice, leták

Výsledky vzdělávání:
Absolvent má řemeslné dovednosti a ovládá práce spojené s montáží, údržbou a opravami vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení, získá odborné vědomosti a dovednosti:
 • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů
 • má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu
 • umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci, kreslit montážní náčrty, na jejich základě zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • umí provést kontrolu kvality práce při použití vhodné měřicí techniky
 • zná a dodržuje bezpečnost práce, používá mechanizované nástroje a speciální zařízení v souladu s platnými předpisy pro jejich provoz
 • respektuje ve své odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí
 • má základní znalosti s počítačem a dokáže ho využívat