Kuchař-číšník - Profil oboru

65-51-H/01Kuchař-číšník

              Učební obor připravuje žáky pro výkon povolání kuchaře a číšníka (kuchařky, servírky) v provozovnách různého typu a všech úrovní. Jedná se o profesi s budoucností, kvalitní pokrm a nápoj patří k trvalým potřebám člověka. Žáci se seznámí se surovinami, jejich skladováním a použitím při přípravě pokrmů, učí se zásady racionální výživy. Zvládají technologické postupy přípravy a úpravy teplé i studené kuchyně, české i mezinárodní, včetně kalkulací cen. Osvojují si pravidla slušného chování a poctivosti prodeje při obsluze, podávání pokrmů, přípravu slavnostních tabulí. Ve styku s hostem jsou žáci připraveni jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích. Během studia je možno rozšířit kvalifikaci absolvováním barmanského kurzu.

Žáci střídají týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Teoretické vyučování je realizováno v moderně vybavených učebnách, praktická výuka probíhá v odborné učebně, školních stravovacích zařízeních a smluvních pracovištích veřejného stravování. Za produktivní práci náleří žákům finanční odměna. Své znalosti a dovednosti prezentují při školních společenských akcích. Část profesní přípravy mohou žáci realizovat při stáži v Německu.

Vykonáním závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu, které je zakončeno maturitní zkouškou.

 Škola vybavuje žáky zdarma pracovním oděvem a obuví.

 
Odborné předměty:
Potraviny a výživa                                                     
Technologie
Speciální technologie
Stolničení
Odborný výcvik

 

Informační leták projektu

Informace k praxím v Německu

Počínaje školním rokem 2013/2014 vyučujeme podle školního vzdělávací programu:  ZDE