Mechanik opravář motorových vozidel - Další informace

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Informace o studium

Studium je rozděleno na teoretické a praktické vyučování a střídá se v týdenních cyklech. V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na odbornou přípravu: Automobily, Elektrotechnika, Opravy a diagnostika. V 1. ročníku praktického vyučování se žáci seznamují s ručním a strojním obráběním kovů a absolvují svářečský kurz. Ve 2. a 3. ročníku je praktická činnost zaměřena na opravy, seřizování a diagnostiku na moderních diagnostických zařízeních. Výuka probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích. Mezi nejvýznamnější partnery školy patří Auto Kalný (dealer Peugeot), Autospol Horažďovice (dealer Škoda), Auto Nejdl Klatovy (dealer Škoda) apod. Zde probíhá odborný výcvik pod vedením zkušených instruktorů.

Škola dále velmi úzce spolupracuje s firmou APM Automotive s.r.o., Kdyně, která dodává na český a slovenský trh široký sortiment náhradních dílů pro osobní, užitková i nákladní vozidla a ve svém oboru patří k nejlepším.

Během studia se žáci mohou zúčastnit exkurze do výrobního závodu Škoda v Mladé Boleslavi, popř. BMW v Dingolfingu (SRN). Dále se pravidelně pořádají zájezdy na automobilové a motocyklové výstavy do Brna (Autosalon, Autotec, Techagro) nebo do Prahy (Autoshow, Motocykl).

Profil absolventa učebního oboru 

Cílem oboru mechanik opravář motorových vozidel je příprava pro úspěšné vykonávání oboru. Absolvent se dovede orientovat v technologické a servisní dokumentaci vozidel, samostatně stanoví správný postup při opravě vozidla. Důraz je kladen na znalost základních strojních součástí, kinematických a tekutinových mechanismů; zná jejich činnost, funkce a dovede je samostatně opravit. Absolvent oboru získává nejen základní znalosti v oblasti elektrotechniky a elektroinstalace, ale i v jednoduchém strojním obrábění a rýsování. Dále se jeho vzdělání zaměřuje na ochranu povrchů proti škodlivým vlivům prostředí. Vedle těchto technických oblastí je absolvent vybaven i patřičnými znalostmi v oblasti administrativy, ekonomie, účetnictví a počítačové technologie, které využije při své práci.

Svým vzděláním má vytvořeny předpoklady pro pozdější vlastní živnostenskou činnost nebo pro práci v moderních opravárenských zařízeních. Díky řidičskému průkazu skupiny C, popř. C+E se může též ucházet o práci řidiče kamionové dopravy. Obor je podpořen v rámci ESF projektu „Podpora SOŠ a SOU Sušice jako centra odborného vzdělávání v technických oborech“ v rámci něhož došlo k dovybavení teoretického vyučování moderní ICT technikou a novými výukovými programy, praktické vyučování novým strojním zařízením.

Smluvní partneři