Objekt školy a dílen, U Kapličky 761/II, Sušice, stavební úpravy - návrh úspor energie

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004261

Plánovaný začátek projektu: 01.09.2017
Plánovaný konec projektu: 30.6.2019

Popis projektu: V rámci projektu bude provedena kompletní výměna výplní ve školní budově U Kapličky 761 a školních dílnách v budově 03. Dojde k zateplení budovy školy a dílen, regulaci vytápění a vzduchotechnika v obou zmíněných budovách. V hlavní budově a budovách dílen se provede regulace vytápění a výměna tepelných zdrojů. Celá akce bude doplněna fotovoltaikou s výkonem do 30 kW, na snížení provozních nákladů na provoz regulace vytápění, vzduchotechniky a elektrické energie v tomto areálu.

Cíle projektu: Úspora energie a zlepšení klima v budově školy a dílen U Kapličky.
Operační program: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (OPŽP), č. 11531