Opravář zemědělských strojů - Další informace

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Informace o studium 
Studium je rozděleno na teoretické a praktické vyučování a střídá se v týdenních cyklech.
V teoretické výuce převládají předměty zaměřené na odbornou přípravu: Stroje a zařízení, Motorová vozidla, Technologie oprav.
V 1. ročníku praktického vyučování se žáci seznamují s ručním a strojním zpracováním kovů, se základy kovářských prací. Ve 2. a 3. ročníku absolvují svářečské kurzy a dále je praktická činnost zaměřena na opravy, seřizování a diagnostiku vozidel a strojů s využitím moderních diagnostických zařízeních. Výuka probíhá ve školních dílnách a na smluvních pracovištích. Mezi nejvýznamnější partnery školy v této oblasti patří OD Soběšice, Dražovický Agropol, Vesa Velhartice, ARBO Klatovy (dealer Ford New Holland), SOME Sušice (dealer Lamborghini, Pöttinger), Šumavský statek Dlouhá Ves apod. Zde probíhá odborný výcvik pod vedením zkušených instruktorů.

Během studia se žáci mohou zúčastnit exkurze do výrobního závodu ZETOR v Brně, Škoda v Mladé Boleslavi, popř. BMW v Dingolfingu (SRN). Dále se pravidelně pořádají zájezdy na výstavy do Brna (Techagro, Autosalon, Autotec,) nebo do Prahy (Autoshow, Motocykl). Velmi oblíbené jsou u žáků zájezdy na předvádění nejnovější zemědělské techniky v rámci Dne zemědělce (Kámen) nebo Dny otevřených dveří jednotlivých prodejců zemědělské techniky v okolí.
Škola dále velmi úzce spolupracuje s firmou APM Automotive s.r.o., Kdyně, která dodává na český a slovenský trh široký sortiment náhradních dílů pro silniční vozidla a ve svém oboru patří k nejlepším. Dále se spolupracuje s firmou Agrowest Klatovy, která distribuje náhradní díly na zemědělskou techniku. 

Žáci tohoto oboru dosahují též výborných výsledků na soutěžích odborných dovedností. Téměř pravidelně se umísťují v krajských kolech soutěže na předních místech a již několikrát se našim soutěžícím povedlo obsadit přední místa i v celostátním kole. Díky tomu jsme v posledních letech dvakrát celostátní kolo pro tento obor pořádali. Naše škola se tak řadí v tomto učebním oboru ke špičce v celé České republice, neboť pouze školy nejlepších soutěžících mohou tuto prestižní soutěž pořádat.

Profil absolventa učebního oboru
Cílem oboru opravář zemědělských strojů je příprava pro povolání, ve kterém absolvent provádí technickou údržbu, seřizuje zemědělské stroje, včetně nákladních automobilů, provádí renovace součástí, demontáže a dokáže uplatnit znalosti základů zemědělské výroby. Důraz je kladen i na znalost řezání kyslíkem, svařování plamenem a v ochranné atmosféře nebo elektrickým obloukem. K oboru patří i ovládání nákladních automobilů a řidičský průkaz v rozsahu skupin T, B, C. Absolvent oboru umí pracovat s diagnostickými přístroji a využívá jejich výsledků pro svoji práci. V neposlední řadě se orientuje v základních vztazích k životnímu prostředí. Dále se jeho vzdělání zaměřuje na ochranu povrchů před škodlivým vlivem prostředí. Vedle těchto technických oblastí je absolvent vybaven i patřičnými znalostmi v oblasti administrativy, ekonomie, účetnictví a počítačové technologie, které využije při své práci.
Svým vzděláním má vytvořeny předpoklady pro pozdější vlastní živnostenskou činnost nebo pro práci v moderních opravárenských zařízeních. Díky řidičskému průkazu skupiny C, popř. C+E se může též ucházet o práci řidiče kamionové dopravy, svářečské průkazy mu umožňují vykonávat činnost svářeče.
Obor je podpořen v rámci ESF projektu „Podpora SOŠ a SOU Sušice jako centra odborného vzdělávání v technických oborech“. Tento projekt umožnil škole dovybavit teoretické vyučování moderní ICT technikou a novými výukovými programy. V praktickém vyučování se zakoupilo nové strojní zařízení.