Podmínky přijetí

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

 

nabízí pro školní rok 2019/2020 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Nahlédněte do informačního letáku.

  Informační leták - SOŠ a SOU Sušice 

 

  Informační leták - Přehled nabízených oborů
Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

 

  • termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  a pro nástavbové studium - do 1. března 2019
  • přijímací zkoušky  pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ
  • jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium)  se KONAJÍ v 1.kole ve dvou termínech,  v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají
  • termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení  pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové): 1.kolo-první termín - 12.4.2019 , druhý termín - 15.4.2019 (náhradní termín - 13.5.2019 a 14.5.2019)
  • podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám viz odkaz - https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
  • termín přijímacího řízení pro  obory s výučním listem - 23. dubna 2019
  • termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejdéle 2.května 2019
  • ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy  pro obory s výučním listem dne 23. dubna 2019  a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejpozději 2.května 2019
  • nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou

 

 

 Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 1.kolo
 Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení
 Zápisové lístky - poučení
Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium
Přihlášky:

Přihláška na střední školu (1. strana)
jpg.png(1 kb)   Přihláška na střední školu (2. strana)
Přihláška do nástavbového studia (1. strana)
Přihláška do nástavbového studia (2. strana)
Přihláška na domov mládeže (1. strana)
         Přihláška na domov mládeže (2. strana)

Škola zajišťuje pracovní oděvy pro žáky 1. ročníků všech učebních oborů zdarma!

Objednávka ochranných pracovních oděvů:

Ochranné pracovní oděvy - obor: Kuchař-číšník, Ubytovací a stravovací služby
Ochranné pracovní oděvy - obor: Kadeřník
Ochranné pracovní oděvy - ostatní obory
Velikostní tabulka

 

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 1.kolo


OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

  Do všech tříletých oborů vzdělání s výučním listem, včetně oborů kategorie "E", budou žáci přijímáni na základě průměrného prospěchu I. pololetí posledního ročníku ZŠ. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Požadujeme souhlas lékaře s absolvováním zvoleného učebního oboru. U oborů kategorie "E" bude při přijímacím řízení přihlíženo na písemné doporučení školského poradenského zařízení.

OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

  Do oboru vzdělání Sociální činnost a Cestovní ruch budou žáci přijímáni na základě průměrného prospěchu za  poslední 2 klasifikační období, známky z ČJ, MAT a Cizího jazyka  za poslední 2 klasifikační období a výsledku  jednotné přijímací zkoušky  z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky  podílí 60%. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Nepožadujeme souhlas lékaře s absolvováním zvoleného oboru vzdělání. 

 
  Do oboru vzdělání Elektrotechnika (Mechatronika, Technický design) budou žáci přijímáni na základě průměrného prospěchu za  poslední 2 klasifikační období, známky z ČJ a MAT  za  poslední 2 klasifikační období a výsledku  jednotné přijímací zkoušky  z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky  podílí 60%. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Požadujeme souhlas lékaře s absolvováním zvoleného oboru vzdělání. 
 
V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. Průměrný prospěch z 1.pololetí posledního ročníku ZŠ
2. Průměrný prospěch z 2.pololetí předposledního ročníku ZŠ
 
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

  Do oboru nástavbového studia 64-41-L/51 Podnikání budou žáci přijímáni na základě průměrného prospěchu za II. pololetí 2. ročníku učebního oboru a I. pololetí 3. ročníku učebního oboru. Dále známky z ČJ a MAT ve II. pololetí 2. ročníku učebního oboru a I. pololetí 3. ročníku učebního oboru a výsledku jednotné přijímací zkoušky  z českého jazyka a literatury a matematiky. Na celkovém hodnocení uchazeče se výsledek jednotné přijímací zkoušky  podílí 60%. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity stanovené pro příslušný školní rok. Podmínkou přijetí je vyučení v příslušném oboru - výuční list se předkládá při nástupu do školy.

 
  Pokud má obor vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbové studium několik  zaměření a pokud není dostatečný počet přihlášených uchazečů do zaměření oboru uváděného jako druhý či třetí v pořadí, přesouvají se uchazeči do zaměření oboru č. 1 .
 
MAXIMÁLNÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ NA JEDNOTLIVÉ OBORY
Číslo oboru Název oboru Počet žáků
7541M01 Sociální činnost 30
6542M02 Cestovní ruch 30
2641M01 Elektrotechnika (Mechatronika, Technický design) 30
2368H01 Mechanik opravář motorových vozidel 24
2657H01 Autoelektrikář 12
4155H01 Opravář zemědělských strojů 24
3356H01 Truhlář 12
6551H01 Kuchař - číšník 24
6951H01 Kadeřník 24
3667H01 Zedník 12
3652H01 Instalatér 12
2651H01 Elektrikář 12
6551E01 Stravovací a ubytovací služby 15
3667E01 Zednické práce 15
6441L51 Podnikání 60