Podmínky přijetí

 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

 

nabízí pro školní rok 2019/2020 vyučení v devíti učebních oborech a dvou oborech kategorie E, studium ve třech studijních oborech a jeden obor pro nástavbové studium.

Nahlédněte do informačního letáku.

  Informační leták - SOŠ a SOU Sušice 

 

  Informační leták - Přehled nabízených oborů
Učiliště je možno navštívit od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin.

 

  • termín odevzdání přihlášek pro obory vzdělání s výučním listem, pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  a pro nástavbové studium - do 1. března 2019
  • přijímací zkoušky  pro uchazeče do oboru vzdělání s výučním listem se NEKONAJÍ
  • jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče do oboru vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové studium)  se KONAJÍ v 1.kole ve dvou termínech,  v dalších kolech se přijímací zkoušky nekonají
  • termíny jednotných přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení  pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté a nástavbové): 1.kolo-první termín - 12.4.2019 , druhý termín - 15.4.2019 (náhradní termín - 13.5.2019 a 14.5.2019)
  • podrobné informace k jednotným přijímacím zkouškám viz odkaz - https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
  • termín přijímacího řízení pro  obory s výučním listem - 23. dubna 2019
  • termín přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejdéle 2.května 2019
  • ROZHODNUTÍ o přijetí ke vzdělání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem jejich umístění, tento seznam bude vyvěšen na úřední desce školy a na webových stránkách školy  pro obory s výučním listem dne 23. dubna 2019  a pro obory s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia - nejpozději 2.května 2019
  • nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí poštou

 

 

 Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení
 Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - další kola
 Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - 1.kolo
 Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení
 Zápisové lístky - poučení
Odpovědní lístky pro uchazeče na nástavbové studium
Přihlášky:

Přihláška na střední školu (1. strana)
jpg.png(1 kb)   Přihláška na střední školu (2. strana)
Přihláška do nástavbového studia (1. strana)
Přihláška do nástavbového studia (2. strana)
Přihláška na domov mládeže (1. strana)
         Přihláška na domov mládeže (2. strana)

Škola zajišťuje pracovní oděvy pro žáky 1. ročníků všech učebních oborů zdarma!

Objednávka ochranných pracovních oděvů:

Ochranné pracovní oděvy - obor: Kuchař-číšník, Ubytovací a stravovací služby
Ochranné pracovní oděvy - obor: Kadeřník
Ochranné pracovní oděvy - ostatní obory
Velikostní tabulka