Podnikání - Další informace

64-41-L/51 Podnikání    - Provozní technika
  - Management malých a středních firem