Podnikání - Profil oboru

64-41-L/51 Podnikání    - Provozní technika
  - Management malých a středních firem
  - Vlasový stylista

Zaměření provozní technika je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů:

   • 23-68-H/01 Mechanik opravář zemědělských vozidel (Automechanik)
   • 26-57-H/01 Autoelektrikář
   • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Absolvent najde uplatnění jako provozní technik, mechanik, dispečer, ale i jako pracovník ekonomického oddělení.

Zaměření management malých a středních firem je pro absolventy tříletých učebních oborů. Absolvent se uplatní jako pracovník ekonomického, obchodního, marketingového, personálního oddělení.

Získané znalosti a dovednosti uplatní absolventi obou zaměření při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, na kterou se připravovali v předcházejícím studiu konkrétního učebního oboru.

Zaměření vlasový stylista je pro absolventy tříletého učebního oboru Kadeřník. Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické, vizážistické a stylistické služby. Kadeřnickou praxi a odborné stáže žáci budou absolvovat v profesionálních kadeřnických a kosmetických firmách  a v Asociaci Fisy z.s.

 

Odborné předměty:

 

• Historie a kosmetika

 •Trichologie a kolorimetrie

 •Vizážistika

 •Stylistika a etiketa oblékání

 

 Informační leták: Vlasový stylista

Vzdělávání je zajištěno v učebnách, které jsou vybaveny dataprojektorem, interaktivní tabulí. Psaní desetiprstovou hmatovou metodou je zajišťováno prostřednictvím výukového programu ATF.7.2 Psaní všemi deseti, který je nainstalován v nové počítačové učebně. V 1. ročníku probíhá souvislá odborná praxe na 2 týdny v reálném prostředí firem smluvních partnerů školy. Studenti zaměření provozní technika mohou za zvýhodněný poplatek získat průkaz profesní způsobilosti řidiče (podmínkou je řidičský průkaz skupiny C, C + E).

Odborné předměty:

Zaměření provozní technika:

      • ekonomika a právo
      • účetnictví, seminář z účetnictví
      • písemná a elektronická komunikace
      • odborná způsobilost řidiče
      • opravárenství a diagnostika
      • strojírenství

Zaměření management malých a středních firem:

      • ekonomika, seminář z ekonnomiky
      • právo, právní výchova
      • účetnictví, seminář z účetnictví
      • marketing a management
      • písemná a elektronická komunikace
      • základy komunikace (verbální a neverbální)
      • informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program:

Informační leták: Podnikání