Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

 

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

 

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách PK, zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Projekt je podporován EU.