Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Realizace:   Zahájení:    1.1. 2018       Ukončení: 31.12. 2020

Rozpočet: 87 152 623,71 Kč

Cíl:

Hlavním cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách PK, zejména s důrazem na technické a řemeslné obory.

Aktivity:

  • Modernizace učeben (CN - kontakty)
  • Rozvoj kompetencí pedagogů (sdílení, 6 setkání pro  SŠ+ZŠ)
  • 2 odborné konference
  • Motivační aktivity škol (kroužky, projektové dny)
  • Motivační aktivity kraje (kempy, soutěž robotiky):
     1.Rozvoj kompetencí k  podnikavosti (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
     2.Kemp odborného německého jazyka (ZŠ, SŠ)
     3.Robotika (ZŠ, v případě zájmu i SŠ)
     4.Polytechnika pro MŠ