Projekty

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Realizace:   Zahájení:    1.1. 2018       Ukončení: 31.12. 2020

Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP), č. 11703

Číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056

Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004261

Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění

Regionální operační program NUTS II jihozápad – Modernizace odborných učeben a výuky řízení vozidel

 

 

Stránky