Školská rada

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem školské rady proběhly na naší škole dne 24. 11. 2017 volby do školské rady.

Zvolení členové za pedagogy:

  • Ing. Skalová Marie, 342 01 Sušice, Příkopy 105/II
  • Mgr. Pavelec Jaroslav, 342 01  Sušice, Hrádek 138

Zvolení členové za oprávněné osoby:

  • Mirvald Aleš, Stupkova 911,  Sušice
  • Riedl Zdeněk, Hrádek u Sušice 12

Jmenovaní členové krajským úřadem:

  • Ing. Milena Stárková, 342 01 Sušice, Na Vojtěšce 243
  • Mgr. Zdeňka Řezníčková, 342 01 Sušice, Klostermannova 675