Sociální činnost

 Obor bez státní maturity z matematiky !!!

75-41-M/01 Sociální činnost - zaměření Manažer sociálních činností  
                                           
                                              zaměření Osobní asistent - pečovatel  

  


  Obor vzdělání Sociální činnost je určen pro všechny, kteří se při svém povolání chtějí orientovat na práci v sociální oblasti, chtějí se podílet na zajišťování sociálních služeb a poskytovat přímou péči sociálně handicupovaným lidem všech věkových kategorií a s různým typem postižení. V současné době mají žáci možnost studovat obě zaměření současně, tak aby jim byla poskytnuta co nejširší možnost dalšího uplatnění v oboru. Absoventi se uplatní jako pracovníci ve všech pobytových i denních zařízeních pro osoby všech věkových kategorií s různými typy postižení, v terénní pečovatelské službě, v domovech seniorů, jako osobní asistenti klientů sociálních služeb v domácí péči a v různých charitativních organizacích. Většina absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

  Odborné vzdělávání je zajištěno ve specializovaných odborných učebnách. Odborné znalosti získávají žáci např. v předmětech sociální služby, administrativa, pečovatelství, biologie člověka, organizace volného času, pedagogika, osobnostní výchova, osobní asistence, management sociálních služeb. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po kvalifikovaných pracovnících v sociálních službách v zahraničí je kladen důraz i na studium německého nebo anglického jazyka. Počínaje druhým ročníkem absolvují žáci souvislé i průběžné praxe na smluvních pracovištích školy. Žákům je umožněno konat praxe i na pracovištích podle svého zájmu a vlastního výběru. Jsou organizovány různé odborné exkurze a stáže na specializovaných pracovištích sociálních služeb doma i v zahraničí. Žáci se průběžně účastní různých charitativních akcí.

Školní vzdělávací program zde.

Informační leták zaměření Osobní asistent - pečovatel zde.
Informační leták zaměření Manažer sociálních služeb zde.

 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí je škole udělena akreditace k realizaci prezenčního kurzu v rozsahu 150 vyučovacích hodin s názvem:  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.

 

 

 


 
Další informace naleznete zde nebo můžete navštívit školu v pracovní den od 8:00 do 13:00.
Rádi vás provedeme po škole a seznámíme vás s naším oborem.

Sledujte aktuality a též termíny dnů otevřených dveří.

 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Němcová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, e-mail:  nemcova@sossusice.cz