Studijní materiály

Mgr. Kateřina Macová - Matematika

1. Číselné obory
2. Mocniny a odmocniny
3. Algebraické výrazy
4. Rovnice a nerovnice
5. Planimetrie
6. Funkce
7. Goniometrie a trigonometrie
8. Stereometrie
9. Posloupnosti
10. Analytická geometrie v rovině
11. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Souhrnné opakování, aplikace a systematizace učiva

Příklady - 5. Planimetrie
Příklady - 11.1 Základní kombinatorická pravidla
Příklady - 11.11 Charakteristiky variability

Učitelé předmětů matematika, informační a komunikační technologie, biologie a ekologie, chemie vytvořili materiály pro výuku těchto předmětů prostřednictvím Internetu.

  • Matematika - Mgr. Kateřina Macová, Mgr. Jaroslav Pavelec
  • Informační a komunikační technologie - Mgr. Kateřina Macová
  • Biologie a ekologie - Mgr. Mária Němcová
  • Chemie - Mgr. Mária Němcová, Mgr. Jaroslav Pavelec
  • Marketing a ekonomika CR - Ing. Marie Hlaváčová a studenti oboru CR

 

Zajímavé online testy na prázdniny
Na portále TestyTesty je řada zajímavých psychologických testů vhodných k vyplnění o prázdninách. Výsledky se dozvíte okamžitě. I v létě vás může zajímat odpověď na otázky Jak své silné stránky využiji na 100% nebo Studuji očima nebo ušima? Při zamýšlení nad tím, na jakou školu se po prázdninách přihlásit, pomůže Test pro výběr povolání. Také různé Testy IQ. Více užitečných testů na: www.TestyTesty.cz