Truhlář - Profil oboru

  • 33-56-H/01 Truhlář

     Truhlář je učební obor, který navazuje na velmi staré řemeslo známé již ve starém Egyptě. Dláto, pila, hoblík provází truhláře již od starověku, ale i současným truhlářům není toto nářadí cizí. Zvládnutí ruční výroby a základních znalostí o vlastnostech dřevěných materiálů jsou předpokladem k přechodu na strojní výrobu. Mladí truhláři jsou odborně vedeni při práci na základních dřevoobráběcích strojích, a seznamují se i s prvními základy práce na strojích nové generace – CNC.

     Jako absolventi dokáží truhláři vyhodnotit materiál pro zhotovení výrobku, který by co nejméně podléhal vlhkostním změnám v exteriéru nebo v  interiéru. Seznamují se s výrobou oken, dveří, schodů, ale i různých typů nábytku. Svoje dovednosti si mohou ověřit se svými vrstevníky v soutěžích. Využití odborných, ekonomických, jazykových znalostí a znalostí v oblasti výpočetní techniky jim dávají předpoklady, aby obstáli na trhu práce i v jiných státech Evropské unie. K získávání odborných informací jim pomáhají odborné časopisy, např. Dřevařský magazín (www.drevmag.com) a spolupráce se smluvními partnery oboru v rámci exkurzí. Absolventi jsou tak připraveni pracovat v sériové i individuální výrobě a škola jim s pracovním uplatněním pomáhá. Po získání výučního listu s velmi dobrým prospěchem mohou získat Ocenění hospodářské komory, které je jim předáváno v Praze.  Při teoretické i praktické výuce je kladen důraz na znalosti pro vlastní živnostenskou činnost s ohledem na bezpečnost práce a životní prostředí. Tyto vědomosti si dále mohou prohloubit dalším denním dvouletým nástavbovým studiem na naší škole.

     Při studiu jsou k dispozici učebny vybavené moderní digitální technikou. Pro žáky se nabízí ubytování s celodenním stravováním a prostory pro využití volného času. Kromě nabídky školní jídelny je pro žáky k dispozici občerstvení ve školním bufetu. Škola své žáky vybavuje zdarma pracovním oděvem a obuví. V rámci studia je možnost získat řidičský průkaz skupiny A (motocykly), B, C, E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Cena kurzu je z části dotovaná školou dle platných pravidel. Poukázku na slevu 2 000 Kč z ceny kurzu autoškoly pro všechny nové žáky 1.ročníků stáhněte a vytiskněte zde.

 

 

Odborné předměty:

  • Odborné kreslení
  • Výrobní zařízení
  • Materiály
  • Technologie
  • Odborný výcvik

Ve školním roce 2014/2015 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu.

Informační leták: Truhlář

 

Kontaktní adresy:

Ing. Miroslava Hosnedlová, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice
e-mail: hosnedlova@sossusice.cz, tel.: 376 326 390