Učňovský BUFET

učňovský BUFET 1 učňovský BUFET 2 učňovský BUFET 3 učňovský BUFET 4

Kromě kávy a nealkoholických nápojů. je zde možné zakoupit právě výrobky žáků kuchařských oborů. Využít ji mohou denně nejen zákazníci ze školy, ale i veřejnost.

Otevřeno je každý den od 8:00 - 11:00 hodin a 11:30 - 14:00 hodin.

 Vyrobíme na objednávku větší množství zákusků, chlebíčků
a baget na různé akce.

Objednávky na  zákusky  5 dnů předem. Větší akce 14 dnů předem.
Kontakt: tel. 775 421 166

Objednávky na  chlebíčky a bagety 2 dny předem!