Univerzita Karlova

Husitská teologická fakulta

Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.

 

 

Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru. Fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.

Cílem oboru Sociální a charitativní práce je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociálního pracovníka, zaměřené na všeobecnou sociální práci a sociální služby v církevní a mimocírkevní oblasti, a pro profese v působnosti státní správy, profese kulturně, literárně a publicisticky zaměřené a pro teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti či vědecko-výzkumné práce.

Pedagogické obory na Husitské teologické fakultě připravují studenta na sociálně pedagogickou činnost, poskytování výchovného a sociálně právního poradenství a také na navazující magisterské studium s pedagogickým zaměřením. Absolventi navazujícího programu Učitelství etiky, náboženství a filozofie pak mohou vyučovat na základních a středních školách, a to předměty náboženství, občanská výchova, etická výchova a základy společenských věd.

Sociální práce se studují ve tříletém bakalářském oboru (prezenční studiu) Sociální a charitativní práce. Všichni úspěšní absolventi bakalářského studia mohou dále pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu.

Specializace v pedagogice se studuje ve tříletém bakalářském studijním oboru Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníStudenti mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru Učitelství náboženství, etiky a filozofie. V nabídce je i obor Sociální pedagogika- studium ve spolupráci s VOŠ pedagogickou na Evropské.

Pro učitelstství pro střední školy lze studovat dvouletý magisterský obor Učitelství náboženství, etiky a filozofie.

 

 
Podrobné informace naleznete na webových stánkách - zde.