Výsledky přijímacího řízení

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 2.KOLO - PŘIHLÁŠKY do  31.května 2017
  Pořadí uchazečů 2017/2018 - studijní obory - 1.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2017/2018 - studijní obory - 1.kolo
  Pořadí uchazečů 2017/2018 - nástavba - 1.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2017/2018 - nástavba - 1.kolo
 Pořadí uchazečů 2017/2018 - učební obory - 1.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2017/2018 - učební obory - 1.kolo
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 4.KOLO - VOLNÁ MÍSTA
 Pořadí uchazečů - nástavbové studium - 3.kolo
Pořadí uchazečů - učební obory - 3.kolo
Pořadí uchazečů - studijní obory - 3.kolo
Seznam přijatých uchazečů 2016/2017 - nástavbové studium - 3.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017- učební obory - 3.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017- studijní obory - 3.kolo
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 3.KOLO - VOLNÁ MÍSTA
 Pořadí uchazečů - nástavbové studium - 2.kolo

 Pořadí uchazečů - učební obory - 2.kolo

 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017 - nástavbové studium - 2.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017- učební obory - 2.kolo
 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - 2.KOLO - VOLNÁ MÍSTA
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017 - studijní obory - 1.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017- učební obory - 1.kolo
 Seznam přijatých uchazečů 2016/2017 - nástavbové studium - 1.kolo
 Pořadí uchazečů - studijní obory - 1.kolo
 Pořadí uchazečů - učební obory - 1.kolo
 Pořadí uchazečů - nástavbové studium - 1.kolo