ZEFEKTIVNĚNÍ STUDIA A BUDOUCNOSTI ŽÁKŮ SOŠ A SOU SUŠICE

Projekt

ZEFEKTIVNĚNÍ STUDIA A BUDOUCNOSTI ŽÁKŮ SOŠ A SOU SUŠICE

REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004775

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, sociálního pedagoga a podpořit žáky SŠ ohrožené školním neúspěchem.